GƏZİNTİLƏR

Proqramın həyata keçirildiyi mərkəzlərdə ümumiyyətlə sosial yönümlü tədbirlər həyata keçirilir. Tədris mərkəzi tərəfindən təyin olunan rəhbər nümayəndənin və qrup rəhbərinin təşkilatçılığı ilə o ölkənin vəya şəhərə gəzintilər təşkil olunur