AMERIKADA DİL KURSU

Dil mərkəzi:

ASA College sizləri 75 fərqli ölkənin tələbələrinin iştirak etdiyi proqramlarda iştirak edərək ingilis dilinizi inkişaf etdirməyə və NewYork şəhərini kəşf etməyə dəvət edir. US Department OF Immigration tərəfindən xaricdən gələn tələbələrə təhsil verməklə səlahiyyətləndirilən məktəb New York`da ingilis dili təhsili verən lider təşkilatların başında gəlməkdədir.

ASA College New York Dil Məktəbinin təhsil metodu danışma, dinləmə, yazma və oxuma üzərinə gerçək həyatda qarşılaşacağınız vəziyyətlərə istiqamətlidir. Dinamik və əyləncəli siniflərdə başlayacağınız ilk dərsdən etibarən hər sahədə İngiliscəni yaşayaraq öyrənəcəksiniz. Amerika və ya fərqli bir ölkədə yaşadığınızda təhsil metodlarının faydasını görəcək və ASA College New York Dil məktəbinin İngilis dili öyrənmək üçün nə qədər doğru  bir qərar olduğunu görəcəksiniz!

 • Bu proqram, İngilis dili ünsiyyət bacarıqlarını hər sahədə (oxuma, yazma, qrammatika, tələffüz və şifahi ünsiyyət) daha yaxşı və daha əhatəli hala gətirmək istəyən şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İntensiv kursun əsas xüsusiyyətləri

 • 2-4-8 həftəliktəhsil
 • Hərsəviyyənibitirməküçün 6 həftə
 • Həftədə 20 saatdərs
 • Limitsiz vəpulsuzİngiliscərəhbərlikxidmətləri
 • Midtown Manhattanınmərkəzində təhsil
 • Azsaylı tələbələrdənibarətsiniflər
 • Kompüterlilaboratoriyalar
 • Proqramınsonunda İştirakvəmüvəffəqiyyətsertifikatı

4 həftəlik proqram:

 • Həftəlik 20 saat ingilis dili dərsi

Qalmaqyeri: 

 • ASA collage, kampus yataqxanası
 • 3 nəfərlik otaq

Yemək Təklifi

 • Həftə içi – 2 dəfə
 • Həftə sonu – 3 dəfə

Proqramın Ümumi Qiyməti

 • 4 həftə - 2550 $ 

Qiymətə daxildir

 • Həftədə 20 saatingilisdilikursu
 • Proqramınsonunda İştirakvəmüvəffəqiyyətsertifikatı
 • Midtown Manhattanınmərkəzində təhsil
 • Azsaylı tələbələrdənibarətsiniflər
 • Limitsiz vəpulsuzİngiliscərəhbərlikxidmətləri
 • Kompüterlilaboratoriyalar
 • Qeydiyyat
 • Vizarüsumu
 • Kitabvəmateriallar
 • Sağlıqsığortası
 • Qalmayeri
 • Səhərvəaxşamyeməkləri
 • Wi-Fi internet